Wybory parlamentarne 2019. Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika, dla kogo?

Najnowszy artukuł na ten temat

Wybory się skończyły, ale część plakatów wyborczych jeszcze wisi

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę do komisarza wyborczego najpóźniej do 30 września. Z tego prawa mogą skorzystać osoby niepełnosprawne.Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza wyborczego przy ul.Okopowej 21/27 w Gdańsku. Tel.: 58 301 15 10; 58 305 94 41

Pobierz druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

Jak głosować korespondencyjnie?Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje pakiet wyborczy, nie później niż w 7 dniu przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy wraz z instrukcją głosowania korespondencyjnego doręcza wyborcy urzędnik wyborczy. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej oraz w zakładzie karnym i areszcie śledczym, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Co ważne, w ten sposób głosować można tylko na terenie Polski.

Jak głosować przez pełnomocnika?Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania, czyli 13 października, skończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają też prawo do głosowania przez pełnomocnika. By sporządzić akt pełnomocnictwa, wyborca musi złożyć wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do 4 października. Sprawdź szczegóły

Opinie (2)

  • W Szwajcarii

    Każdy może głosować korespondencyjnie z dowolnego miejsca na świecie. Polska to jednak kraj 2.5 świata.

    • 0 0

  • w Polsce

    też było można korespondencyjnie - dla osób przebywających za granicą, ale w 2018 zniesiono tę możliwość. Dlatego może należałoby poprzeć tych, którzy proponują e-voting

    • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.